Кариера Братя Кунчеви

ПРОДУКТИ

ГАЛЕРИЯ

Офис - Стара Загора

ПРОДАВА СЕ

РАБОТА ПРИ НАС

НОВИНИ

Запитване

ЗА ПРОДУКТ

Разнообразието на произвежданите продукти спомага на фирмата да задържи челни позиции на пазара за инертни материали.

Фирмата предлага инертни материали или фракции за асфалт, бетон или железопътно строителство, чието високо качество са гарант за успех. 

Специализиран производител на чакъл, пясък, трошен камък (андезит), строителни материали, баластра.

С дългогодишния си опит в добива и преработката на материали за строителството, ИНЕРМАТ АД се нарежда между водещите компании на този бизнес в България. 


Ръководството на „Инермат” АД уведомява всички заинтересовани за следното инвестиционно предложение: удължаване на срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи, от находище „Братя Кунчеви”, община Стара Загора, област Стара Загора с 15 години, считано от 22.11.2024 г., съгласно Допълнително споразумение № 2 към Договор за предоставяне на концесия от 30 юни 2006 г., на основание Решение № 48 на Министерски съвет от 20.01.2023 г.