Трошен камък (андезит)

На кариера „Братя Кунчеви” се произвеждат следните фракции готова продукция (трошен камък):

● добавъчен материал за бетон 0 – 4 мм (след IV трошене)

● нефракциониран скален материал за асфалтови смеси и настилки 0 – 4 мм

● скален материал 0 – 5 мм (след II трошене)

● добавъчен материал за бетон 4 – 8 мм

● едър скален материал за асфалтови смеси и настилки 4 – 8 мм

● добавъчен материал за бетон 4 – 12,5 мм

● едър скален материал за асфалтови смеси и настилки 4 – 12,5 мм

● добавъчен материал за бетон 8 – 12,5 мм

● едър скален материал за асфалтови смеси и настилки 8 – 12,5 мм

● добавъчен материал за бетон 12,5 – 20 мм

● едър скален материал за асфалтови смеси и настилки 12,5 – 20 мм

● скален материал 16 – 22 мм

● трошен камък за жп линии 31,5 – 63 мм

● трошен камък за жп линии 31,5 – 50 мм

● взривена скална маса

● скален материал 50 – 300 мм

● нефракциониран скален материал за несвързани и хидравлично свързани смеси 0 – 50 мм

● нефракциониран скален материал за несвързани и хидравлично свързани смеси 0 – 63 мм

● нефракциониран скален материал за несвързани и хидравлично свързани смеси 0 – 75 мм

● нефракциониран скален материал за несвързани и хидравлично свързани смеси 0 – 32 мм

За да получите повече информация относно качествените характеристики на материала, предлаганите фракции готова продукция, наличните количества и цени, моля свържете се с нас.

 

troshen kamak