Защо да изберете Инермат?

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ „ИНЕРМАТ” АД – гр. Стара Загора?

Нашата основна цел е да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти и постигаме съответствие с всички приложими местни, национални, международни изисквания и стандарти. Ние се стремим да поддържаме и непрекъснато да подобряваме качеството на предлаганите продукти.

Заедно с нашите клиенти и доставчици изграждаме открити, коректни и дълготрайни партньорски отношения.

Нашите предимства:

●  Материал с изключително високи физико-механични показатели - андезит

●  Голям производствен капацитет.

●  Високо качество на предлаганата продукция.

●  Постоянен контрол на качеството.

●  Ниски цени.

●  Постоянно технологично обновление.

●  Мотивиран и опитен персонал.

●  Лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещи клиенти.