начало   mail   контати   WebMail
НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ АКТУАЛНО КОНТАКТИ
         ТРОШЕН КАМЪК ПЯСЪК           РЕЧЕН ЧАКЪЛ (ФИЛЦ)
                                                         
При трошения камък се произвеждат няколко размера фракции от андезитови туфи с минимална големина 0.15мм и максимална – 63 мм.

Трошеният камък има средна обемна маса 1 340 kg/cm³, a скалите са със средна обемна плътност – 2.84 g/cm³.

Андезитовите туфи имат висока якост на натиск в сухо състояние – 1566 kg/cm³ и във водонапито състояние 1404 kg/cm³.

Водонапиваемостта на скалите средно за находището е 0.38 %. Марката на мразоустойчивост отговаря на MP100.

Пясъците са разно до едрозърнести с ръждивокафяв до сивокафяв цвят и по състав са кварц-фелдшпатови с модул на едрина средно 3.3.

Чакълите са от дребнокъсови пясъчници и гранитоиди, като в тях преобладават класите до 40 мм.

  Хостинг и домейни от SuperHosting.BG