начало   mail   контакти   WebMail
НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ АКТУАЛНО КОНТАКТИ
ЦЕХ - БРАТЯ КУНЧЕВИ           -ЦЕНОРАЗПИС - от 01.01.2010г.
 ЦЕХ - ЗИМНИЦА -
Фирма 'ИНЕРМАТ' АД с цехът си 'Братя Кунчеви', разработва едноименното находище на андезитови туфи.
Находището се намира до северозападната граница на с. Братя Кунчеви и отстои на 25 км. североизточно от гр. Стара Загора......
  В находище 'Зимница', фирма 'ИНЕРМАТ' АД добива и преработва речна баластра от терасата на р. Тунджа.

Разработват се също и квартерните и алувиални отложения, представени от пясъци и дребнокъсов чакъл......  Хостинг и домейни от SuperHosting.BG